Встановлення ГБО 2, 4-го покоління в Полтаві

Встановлення ГБО 2, 4-го покоління в Полтаві

Наш сервіс з встановлення, налаштування та сервісного обслуговування газобалонних систем (ГБО) 2го, 4го поколінь у м. Полтава

 

Ua Ru
Реалії життя такі, що дедалі популярнішим стає альтернативне паливо (скраплений нафтовий газ пропан-бутан) у зв'язку з надмірною дорожнечею бензину та значною різницею в вартості бензину та газу (понад 2,5 рази). Таким чином, все більше власників авто вирішуються на встановлення ГБО на своїх «залізних коней». У цій статті ми розповімо Вам про всі нюанси обладнання.

В даному розділі нашого інтернет-магазину представлені різні варіанти газобалонного обладнання (ГБО) для встановлення на Ваш автомобіль. Представлено обладнання від самого базового:

1. комплекти газобалонного обладнання ГБО 2-3 покоління для карбюраторних, інжекторних та моноінжекторних автомобілів. Відмінною особливістю цих систем є спосіб подачі газової суміші двигун внутрішнього згоряння. Карюбраторна система газобалонного обладнання повністю «керується» і контролюється водієм: перехід з бензину на газову суміш, контроль над витратою палива, динамікою розгону, регулювання якості суміші, кількість скрапленого газу в балоні тощо. Така система встановлюється виключно на автомобілі, двигуни яких мають систему карбюратора подачі палива. Плюсом є простота встановлення та налаштування, невисока вартість обладнання, довговічність обладнання та його масовість (наявність широкого спектру запчастин, комплектуючих та ремкомплектів до всіх компонентів системи). Подача газової суміші здійснюється декількома способами: через проставку в карбюраторі; через штуцери, які "врізаються" безпосередньо в карбюратор. Підкапотна частина складається з газового редуктора 2 покоління з вбудованим клапаном газу, регістру потужності, бензинового клапана і врізання в карбюратор.

  Для інжекторної (моноінжекторної) системи характерною відмінністю є емулятор інжектора. Він виконує одразу кілька функцій: відключає бензинові форсунки автомобіля; імітує роботу інжектора в ДВС, щоб уникнути появи так званого check engine. Також варто відзначити відмінність у системі зміни палива: у цій системі перехід на газову суміш може здійснюватися автоматично. Також при встановленні додаткового обладнання (датчик рівня газу в балоні та перемикач виду палива необхідного зразка) у салоні автомобіля може відображатися рівень газу в балоні. Подача газової суміші здійснюється через повітряний тракт інжектора. Для "врізання" в цей тракт використовують спеціальні змішувачі з наявністю антибавовняного клапана. Вони можуть встановлюватися безпосередньо в гофру перед колектором впуску, на дросельну заслінку автомобіля і навіть безпосередньо в повітряний фільтр залежно від автомобіля і його конструктивних особливостей. Підкапотна частина складається з газового редуктора покоління 2, регістра потужності, емулятора інжектора, змішувача для подачі газової суміші.

  Інжекторні газові системи ГБО 4 покоління. Тут представлені відомі європейські бренди: Landi Renzo, King, Tomasetto, Atiker, AEB, GreenGas, Bigas, Fagumit, Rubacki, Stag, Valtek. Вся продукція цих виробників зарекомендувала себе виключно з позитивного боку завдяки високій якості вироблених товарів, тривалому терміну експлуатації та високим показником ремонтопридатності. Підкапотна частина комплекту обладнання газової системи 4 покоління складається з трьох основних складових:

1. електроніка послідовного упорскування газу

2. газові форсунки

3. газовий редуктор

Електроніка послідовного упорскування газової суміші це один із найважливіших компонентів усієї системи газобалонного обладнання. Від її стабільної роботи якісно залежить поведінка автомобіля (динаміка розгону, стабільність роботи двигуна, витрата палива). Тому при виборі системи газового обладнання насамперед потрібно звертати увагу саме на електроніку. Вона виконує функції збору всіх необхідних параметрів з вузлів автомобіля (бензинові форсунки, лямбда зонди, колінчасті вали, датчики холостого ходу, датчик тиску та вакууму та ін.) та подальшої їх адаптації для керування газовим обладнанням (газові форсунки, газовий редуктор).

Багато виробників, крім основної функції електроніки, додають додаткові для більш коректної та еластичної роботи двигуна внутрішнього згоряння при роботі на нафтовому газі пропан-бутан. До таких функцій відноситься корекція OBD: система корекції параметрів упорскування газової суміші в режимі реального часу. Ця функція дозволяє максимально наблизити роботу ДВЗ під час роботи на газу до заводських показників витрати бензину, еластичності роботи та динаміки прискорення. Дані для корекції електроніка може брати як із показників ЕБУ автомобіля, так і з МАП сенсор в парі з лямбда зондом автомобіля.

Також деякі виробники оснащують електроніку такою функцією, як автоадаптація. Ця функція дозволяє налаштувати роботу двигуна максимально близько до заводських параметрів. Від функції OBD корекції вона відрізняється тим, що не може змінювати роботу газового обладнання в режимі реального часу.

Другим за значимістю елементом у газовій системі є газові форсунки. Їхня основна і єдина функція - упорскування газової суміші у впускний колектор автомобіля. Також у деяких форсунках встановлено датчик температури газу.

Однією з основних характеристик газових форсунок є швидкість спрацьовування (швидкість відкриття штока для впуску газової суміші). Найкращим показником є швидкість відкриття 1,9 мс (Hana) середнім 2.3 мс (Landi Renzo, AEB, Lovato) та посереднім понад 3 мс (Valtek, OMVL, GreenGas). Від цього показника залежить ряд показників роботи ДВЗ при використанні газової суміші: еластичність роботи, витрата палива, динаміка розгону авто.

За варіантом виконання газові форсунки поділяють на одиночні (single) та рейкові (на рампі rail). Головна перевага одиночних форсунок у тому, що їх можна встановити безпосередньо (3-5 см) перед колектором впускного автомобіля. Такий варіант установки більш трудомісткий і матеріаломісткий, але наближає стабільність і еластичність роботи двигуна до заводських показників. Варіант установки на рампі є менш трудомістким, але при поломці однієї з форсунок буде необхідність змінювати всю рампу.

Газовий редуктор у газовій системі також відіграє важливу роль. Він знижує вхідний тиск зрідженого газу до робочого (з 20 бар до 0,9-1,8 бар залежно від виробника) і "випаровує" його (переводить з рідкого стану в газоподібний). Усі редуктори технічно розраховані забезпечення якісної газової суміші для двигуна певної потужності. Тому його необхідно вибирати виключно, виходячи з потужності Вашого автомобіля.

Переважна більшість редукторів оснащені електромагнітним клапаном газу із вбудованим фільтром грубого очищення. Він дозволяють значно збільшити термін експлуатації газового редуктора із збереженням його заводських характеристик роботи.

Реалии жизни таковы, что все более популярным становится альтернативное топливо (сжиженный нефтяной газ пропан-бутан) в связи с чрезмерной дороговизной бензина и значительной разницей в стоимости бензина и газа (свыше 2,5 раза). Таким образом, все больше владельцев авто решаются на установку ГБО на своих «железных коней». В этой статье мы расскажем Вам обо всех нюансах оборудования. 
В данном разделе нашего интернет-магазина представлены разные варианты газобаллонного оборудования (ГБО) для установки на Ваш автомобиль. Представлено оборудование от самого базового:
 
1. комплекты газобаллонного оборудования ГБО 2-3 поколения для карбюраторных, инжекторных и моноинжекторных автомобилей. Отличительной особенностью этих систем является способ подачи газовой смеси в двигатель внутреннего сгорания. Карюбраторная система газобаллонного оборудования полностью управляется и контролируется водителем: переход с бензина на газовую смесь, контроль над расходом топлива, динамикой разгона, регулирование качества смеси, количество сжиженного газа в баллоне и т.д. Такая система устанавливается исключительно на автомобили, двигатели которых имеют систему карбюратора подачи топлива. Плюсом является простота установки и настройки, невысокая стоимость оборудования, долговечность оборудования и его массовость (наличие широкого спектра запчастей, комплектующих и ремкомплектов ко всем компонентам системы). Подача газовой смеси производится несколькими способами: через проставку в карбюраторе; через "врезаемые" штуцеры непосредственно в карбюратор. Подкапотная часть состоит из газового редуктора 2 поколения со встроенным клапаном газа, регистра мощности, бензинового клапана и врезки в карбюратор.
 
Для инжекторной (моноинжекторной) системы характерным отличием является эмулятор инжектора. Он выполняет несколько функций: отключает бензиновые форсунки автомобиля; имитирует работу инжектора в ДВС во избежание появления так называемого check engine. Также стоит отметить разницу в системе смены топлива: в этой системе переход на газовую смесь может осуществляться автоматически. Также при установке дополнительного оборудования (датчик уровня газа в баллоне и переключатель вида топлива требуемого образца) в салоне автомобиля может отображаться уровень газа в баллоне. Подача газовой смеси производится через воздушный тракт инжектора. Для "врезки" в этот тракт используют специальные смесители с наличием антихлопкового клапана. Они могут устанавливаться непосредственно в гофру перед коллектором впуска, на дроссельную заслонку автомобиля и даже непосредственно в воздушный фильтр в зависимости от автомобиля и его конструктивных особенностей. Подкапотная часть состоит из газового редуктора 2 поколения, регистра мощности, эмулятора инжектора, смесителя для подачи газовой смеси.
 
Инжекторные газовые системы ГБО 4 поколения. Здесь представлены известные европейские бренды: Landi Renzo, King, Tomasetto, Atiker, AEB, GreenGas, Bigas, Fagumit, Rubacki, Stag, Valtek. Вся продукция этих производителей зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны благодаря высокому качеству производимых товаров, длительному сроку эксплуатации и высокому показателю ремонтопригодности. Подкапотная часть комплекта оборудования газовой системы 4 поколения состоит из трех основных составляющих:
1. электроника последовательного впрыска газа
2. газовые форсунки
3. газовый редуктор
 
Электроника последовательного впрыска газовой смеси – это один из важнейших компонентов всей системы газобаллонного оборудования. От его стабильной работы качественно зависит поведение автомобиля (динамика разгона, стабильность работы двигателя, расход топлива). Поэтому при выборе системы газового оборудования, прежде всего, нужно обращать внимание именно на электронику. Она выполняет функции сбора всех необходимых параметров с узлов автомобиля (бензиновые форсунки, лямбда зонды, коленчатые валы, датчики холостого хода, датчик давления и вакуума и др.) и последующую их адаптацию для управления газовым оборудованием (газовые форсунки, газовый редуктор).
 
Многие изготовители, кроме основной функции электроники, добавляют дополнительные для более корректной и эластичной работы двигателя внутреннего сгорания при работе на нефтяном газе пропан-бутан. К таким функциям относится коррекция OBD: система коррекции параметров впрыска газовой смеси в режиме реального времени. Эта функция позволяет максимально приблизить работу ДВС при работе на газе к заводским показателям расхода бензина, эластичности работы и динамике ускорения. Данные для коррекции электроника может брать как по показателям ЭБУ автомобиля, так и по МАП сенсор в паре с лямбда зондом автомобиля.
 
Также некоторые изготовители оснащают электронику такой функцией, как автоадаптация. Эта функция позволяет настроить работу двигателя максимально близко к заводским параметрам. От функции коррекции OBD она отличается тем, что не может изменять работу газового оборудования в режиме реального времени.
Вторым по значимости элементом в газовой системе являются газовые форсунки. Их основная и единственная функция – впрыск газовой смеси во впускной коллектор автомобиля. Также в некоторых форсунках установлен датчик температуры газа.
 
Одной из основных характеристик газовых форсунок является скорость срабатывания (скорость открывания штока для впуска газовой смеси). Лучшим показателем является скорость открытия 1,9 мс (Hana), средним 2.3 мс (Landi Renzo, AEB, Lovato) и посредственным свыше 3 мс (Valtek, OMVL, GreenGas). От этого показателя зависит ряд характеристик работы ДВС при использовании газовой смеси: упругость работы, расход горючего, динамика разгона авто.
 
По варианту выполнения газовые форсунки делятся на одиночные (single) и рельсовые (на рампе rail). Главное преимущество одиночных форсунок состоит в том, что их можно установить непосредственно (3-5 см) перед коллектором впускного автомобиля. Такой вариант установки более трудоемок и материалоемок, но приближает стабильность и эластичность работы двигателя к заводским показателям. Вариант установки на рампе менее трудоемок, но при поломке одной из форсунок будет необходимость менять всю рампу.
 
Газовый редуктор в газовой системе также играет немаловажную роль. Он снижает входное давление сжиженного газа к рабочему (с 20 бар до 0,9-1,8 бар в зависимости от производителя) и "испаряет" его (переводит из жидкого состояния в газообразное). Все редукторы технически рассчитаны на обеспечение качественной газовой смеси для двигателя определенной мощности. Поэтому его необходимо выбирать исключительно исходя из мощности Вашего автомобиля.
 
Подавляющее большинство редукторов оснащены электромагнитным клапаном газа со встроенным фильтром грубой очистки. Они позволяют значительно увеличить срок эксплуатации газового редуктора с сохранением его заводских характеристик работы.