Датчики рівня газу

Датчики рівня газу

У цьому розділі Ви можете вибрати та купити датчик рівня газу для газобалонних систем 4 та 5 поколінь STAG, AEB, KME та Landi Renzo.


UA RU

У цьому розділі нашого інтернет-магазину з продажу газобалонного обладнання (ГБО) та комплектуючих Ви можете купити датчик рівня газу в балоні за найкращою ціною. Тут представлені датчики для різних систем газобалонного обладнання 4-го та 5-го поколінь: STAG, AEB, Landi Renzo, King, KME та ін. Власники таких систем обов'язково знайдуть саме той покажчик рівня палива, який необхідний.

Датчик рівня газу всчтановлюється на мультиклапан. При монтажі сигнал про рівень газу подається до газового блоку управління, далі виводиться на перемикач газ/бензин у салоні автомобіля. Так водій автомобіля може контролювати кількість палива. Але найчастіше власники авто, що дооснащені газобалонним обладнанням 4го покоління  знають, що індикація рівня палива проводиться досить умовно. Це пов'язано з багатьма факторами:

1. скраплений газ пропан-бутан при різних температурах має різну щільність - відповідно фізична кількість зрідженого палива коливається за зміни температури навколишнього середовища;

2. невідкалібрований або неправильно встановлений датчик рівня газу також дає велику похибку при відображенні інформації про рівень газу в балоні;

3. несправний або неправильно встановлений мультиклапан впливає на якість відображення інформації;

4. Характеристики датчика рівня газу (опір).

Тому при виборі датчика рівня газу необхідно враховувати всі ці фактори. Його коректна робота багато в чому залежить від підібраної моделі і технічно правильної установки в систему газобалонного обладнання.

Так при виконанні всіх вищеперелічених умов покажчик рівня палива правильно зчитуватиме інформацію, і відповідно - правильно і коректно відображати її на LED індикаторі перемикача.

Ми пропонуємо Вам  датчик рівня газу купити від кращих європейських виробників газобалонного обладнання: STAG, AEB, Landi Renzo. Якість товарів даних виробників підтверджена сертифікатами якості та відповідності. Так наприклад датчик рівня палива stag wpgh 1 є одним з лідерів як за співвідношенням ціна / якість, так і за часткою продажів на ринку газобалонного обладнання.

В этом разделе нашего интернет-магазина по продаже газобаллонного оборудования (ГБО) и комплектующих Вы можете купить датчик уровня газа в баллоне по лучшей цене. Здесь представлены датчики для различных систем газобаллонного оборудования 4-го и 5-го поколений: STAG, AEB, Landi Renzo, King, KME. Владельцы таких систем обязательно найдут именно тот указатель уровня топлива, который необходим.
 
Датчик уровня газа определяется на мультиклапан. При монтаже сигнал об уровне газа подается в газовый блок управления, затем выводится на переключатель газ/бензин в салоне автомобиля. Так водитель автомобиля может контролировать количество топлива. Но чаще всего владельцы авто, дооснащенные газобаллонным оборудованием 4-го поколения, знают, что индикация уровня топлива проводится достаточно условно. Это связано со многими факторами:
 
1. сжиженный газ пропан-бутан при разных температурах имеет разную плотность – соответственно физическое количество сжиженного топлива колеблется при изменении температуры окружающей среды;
 
2. некалиброванный или неправильно установленный датчик уровня газа также дает большую погрешность при отображении информации об уровне газа в баллоне;
 
3. неисправный или неправильно установленный мультиклапан влияет на качество отображения информации;
 
4. Характеристики датчика уровня газа (сопротивление).
 
Поэтому при выборе датчика уровня газа нужно учесть все эти причины. Его корректная работа во многом зависит от подобранной модели и правильной установки в систему газобаллонного оборудования.
 
Так при выполнении всех вышеперечисленных условий указатель уровня топлива будет правильно считывать информацию, и соответственно – правильно и корректно отображать ее на LED индикаторе переключателя.
 
Мы предлагаем Вам датчик уровня газа купить от лучших европейских производителей газобаллонного оборудования: STAG, AEB, Landi Renzo. Качество товаров данных производителей подтверждено сертификатами качества и соответствия. Так например датчик уровня топлива stag wpgh 1 является одним из лидеров как по соотношению цена/качество, так и по доле продаж на рынке газобаллонного оборудования.