ГБО 4 покоління

ГБО 4 покоління

В нашемому інтернет-магазині з продажу ГБО Ви можете придбати газобалонне обладнання за кращою ціною. В данному розділі представлено редуктори другого та четвертого покоління, різноманітні ремкомплекти до них і комплектуючі.

Ua Ru

Наш інтернет магазин з продажу газобалонного обладнання (ГБО) пропонує Вам комплетк ГБО 4 покоління купити за найкращою ціною.

В даному розділі представлені комплекти ГБО 4 покоління для автомобілів з 4-ох, 6-ти і 8-ми циліндровими двигунами внутрішнього згоряння. Тут предтавлені такі виробники як Stag AC S. A., Landi Renzo, AEB, КМЕ, King та інші. Широкий вибір комплектуючих до систем дозволить вибрати Вам оптимальний комплект саме для Вашого автомобіля.

 

Основні компоненти копмлектів:

 1. Утворюючою ланкою переважної більшості комплектів є электроніка послідовного впорскування газу.Саме вона управляє всією системою газобалонного обладнання починаючи від форсунок і закінчуючи клапанами газу і бензину. Від якості і функціональності обраної Вами електроніки залежить ресурс роботи більшості вузлів всієї газобалонної системи. У розділі представлені комплекти як з базовою електронікою, так і з більш технічно просунутою (наявність функції OBD корекції, функції автоадаптації, мікропроцесори останніх поколінь та ін.);

 2. Газовий редуктор виконує функцію зниження тиску і переведення газу з рідкого стану в газоподібний шляхом випаровування в своїй камері і подальшої подачі до газових форсунок. Як правило газові реудтори мають вбудований клапан газу з фільтром грубого (первинного) очищення газу. При відсутності такого вбудованного клапана його можна купити в нашому інтернет магазині. Від обраного Вами виробника залежить стабільність, довговічність і ремонтопридатність даного вузла. Лідерами продажів на ринку газобалонного обладнання є редуктора італійської компанії Tomasetto Achille (як для 2-го так і для 4-го покоління ГБО). Продукція цієї компанії відрізняється своєю якістю, довгим терміном служби, хорошою ремонтопридатністю і невисокою вартістю; однією з найважливіших характеристик редуктора є стабільність вихідного тиску газової суміші: якщо цей параметр буде вище або нижче норми, то не буде стабільності і еластичності ДВС, що може привести до його поломки і виходу з ладу. Також важливим показником є "пропускна здатність" редуктора: кількість зрідженого газа, який він може перевести в газоподібний стан за одиницю часу. Даний показник надзвичайно важливий для авто оснащенними ДВС з турбонаддувом!

 3. Газові форсунки - третій за значимістю компонент у газовій системі автомобіля. Від їх параметрів (швидкість відгуку, опір, ресурс роботи, продуктивність, ремонтопридатність, компановка) залежить дуже багато властивостей роботи газового обладнання. Наприклад на японські або німецькі авто після 2005 року випуску ми рекомендуємо встановлювати "швидкострільні" газові форсунки Hana. Це зумовлено тим фактом, що у автомобілів даного класу після зазначеного року випуску є 3 модифікації упорскування палива: фазований, попарно-паралельний та безпосередній. Завдяки характеристикам газових форсунок Hana власник авто практично не сприйматиме різниці в динаміці авто, в якому встановлено ГБО. Для автомобілів більш ранніх років випуску чудово підходять газові форсунки Valtek, що мають нижчу вартість, але не програють більш довгим форсункам за параметрами якості.

 4. Балон газовий - ємність для зберігання газу пропан-бутан у рідкому стані. Розрізняють два основні види балонів: зовнішні і внутрішні. Найбільшу популярність мають внутрішні балони - циліндричні та тороїдальні (під запасне колесо). Внутрішні газові балони мають широку градацію за розміром та ємністю, тому підібрати потрібний саме для Вас не складно.

 5. Мультиклапан - механічний пристрій, що встановлюється у горловину газового балона. Залежно від балона (типорозмір, висота, кут горловини) підбирається і мультиклапан. Він має низку функцій:

  • визначає кількість газу у балоні;
  • має функцію захисту (два ступеня захисту: протипожежна та від надлишкового тиску) при надмірному тиску ¦мультиклапан "скидає" частину газу для зменшення абсолютного показника тиску в балоні.
  • передача даних про рівень газу в балоні на індикатор LED в салоні автомобіля.

У даному розділі представлено широкий вибір комплектів ГБО обладнання "на будь-який смак і гаманець". Працівники нашої компанії підберуть необхідне Вам обладнання, яке відмінно працюватиме саме на Вашому автомобілі та заощаджуватиме Ваші гроші.

Наш интернет магазин по продаже газобаллонного оборудования (ГБО) предлагает Вам комплетк ГБО 4 поколения купить по лучшей цене. 

В данном разделе представлены комплекты ГБО 4 поколения для автомобилей с 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровыми двигателями внутреннего сгорания. Здесь представлены такие производители как Stag AC S. A., Landi Renzo, AEB, КМЕ, King и другие. Широкий выбор комплектующих к системам позволит выбрать оптимальный комплект именно для Вашего автомобиля.
 
Основные компоненты комплектов:
1. Образующим звеном подавляющего большинства комплектов является электроника последовательного впрыска газа. Именно она управляет всей системой газобаллонного оборудования начиная от форсунок и заканчивая клапанами газа и бензина. От качества и функциональности выбранной вами электроники зависит ресурс работы большинства узлов всей газобаллонной системы. В разделе представлены комплекты как с базовой электроникой, так и более технически продвинутой (наличие функции OBD коррекции, функции автоадаптации, микропроцессоры последних поколений и др.);
 
2. Газовый редуктор выполняет функцию снижения давления и перевод газа из жидкого состояния в газообразное путем испарения в своей камере и последующей подачи в газовые форсунки. Как правило, газовые реудторы имеют встроенный клапан газа с фильтром грубой (первичной) очистки газа. При отсутствии такового встроенного клапана его можно приобрести в нашем интернет магазине. От выбранного вами производителя зависит стабильность, долговечность и ремонтопригодность данного узла. Лидерами продаж на рынке газобаллонного оборудования являются редукторы итальянской компании Tomasetto Achille (как для 2-го так и для 4-го поколения ГБО). Продукция этой компании отличается своим качеством, длительным сроком службы, хорошей ремонтопригодностью и невысокой стоимостью; одной из важнейших характеристик редуктора является стабильность исходного давления газовой смеси: если этот параметр будет выше или ниже нормы, то не будет стабильности и эластичности ДВС, что может привести к его поломке и выходу из строя. Также важным показателем является пропускная способность редуктора: количество сжиженного газа, который он может перевести в газообразное состояние за единицу времени. Данный показатель чрезвычайно важен для авто оснащенных ДВС с турбонаддувом!
 
3. Газовые форсунки—третий по значимости компонент в газовой системе автомобиля. От их параметров (скорость отклика, сопротивление, ресурс работы, производительность, ремонтопригодность, компановка) зависит большое количество свойств работы газового оборудования. К примеру на японские или немецкие авто после 2005 года выпуска мы рекомендуем устанавливать "скорострельные" газовые форсунки Hana. Это обусловлено тем фактом, что у автомобилей данного класса после указанного года выпуска есть 3 модификации впрыска топлива: фазированный, попарно параллельный и непосредственный. Благодаря характеристикам газовых форсунок Hana владелец авто будет практически не воспринимать разницу в динамике авто, в котором установлено ГБО. Для автомобилей более ранних лет выпуска отлично подходят газовые форсунки Valtek, имеющие более низкую стоимость, но не проигрывающие более длинным форсункам по параметрам качества. 
4. Баллон газовый - емкость для хранения газа пропан-бутан в жидком состоянии. Различают два основных вида баллонов: наружные и внутренние. Наибольшую популярность имеют внутренние баллоны – цилиндрические и тороидальные (под запасное колесо). Внутренние газовые баллоны имеют широкую градацию по размеру и емкости, поэтому подобрать подходящий для Вас не сложно. 
5. Мультиклапан – механическое устройство, устанавливаемое в горловину газового баллона. В зависимости от баллона (типоразмер, высота, угол горловины) подбирается и мультиклапан. Он имеет ряд функций:
 
* определяет количество газа в баллоне;
* имеет функцию защиты (две степени защиты: противопожарная и от избыточного давления) при чрезмерном давлении. Мультиклапан "сбрасывает" часть газа для уменьшения абсолютного показателя давления в баллоне.
* передача данных об уровне газа в баллоне на индикаторе LED в салоне автомобиля.
 
В данном разделе представлен широкий выбор комплектов ГБО оборудования "на любой вкус и кошелек". Сотрудники нашей компании подберут необходимое Вам оборудование, которое будет отлично работать именно на Вашем автомобиле и будет экономить Ваши деньги.